Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z tej strony.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Internet Explorer
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Opera

Urządzenia mobilne:

- Android
- Safari
- Windows Phone
- Blackberry

RYS HISTRORYCZNY

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku miasto Puck podlegało dynamicznemu rozwojowi. Rozwijały się zakłady przemysłowe na terenie Pucka. Szczególnie w dużym tempie rozwijały się Puckie Zakłady Mechaniczne oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy. Fakty te powodowały wzrost zatrudnienia, a w ślad za tym również powstawały potrzeby mieszkaniowe. Okres lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku charakteryzował się szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego, realizowanym głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Koordynacja spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego umiejscowiona była na szczeblu wojewódzkim. Powstawały nowe spółdzielnie mieszkaniowe . Do realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie powiatu puckiego wyznaczona została Robotnicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” w Gdyni.

W połowie lat sześćdziesiątych na terenie powiatu puckiego Spółdzielnia „Bałtyk” rozpoczęła realizację inwestycji mieszkaniowych. Pierwszym spółdzielczym budynkiem mieszkalnym, który powstał na terenie miasta Puck jest budynek Przebendowskiego 7 – przekazany do eksploatacji 15.10.1966 r.. Na terenie miasta Hel pierwszy budynek przekazano do eksploatacji 1.07.1967 r i był to budynek Leśna 12. Równolegle Spółdzielnia „Bałtyk” realizowała inwestycje na terenie miasta Władysławowowa, gdzie w latach 1965 – 1972 wybudowała 7 obiektów w których zlokalizowano 250 mieszkań. Działalność inwestycyjna Spółdzielni „Bałtyk” na terenie Pucka, Helu i Władysławowa napotykała na szereg trudności o charakterze szczególnie organizacyjnym. Władze Miasta Puck oraz zakłady pracy inspirowały działania zmierzające do utworzenia lokalnej spółdzielni mieszkaniowej.. W wyniku tych działań w dniu 27.11.1972 r odbyło się zebranie założycielskie grupy inicjatywnej w wyniku czego utworzona została Powiatowa Spółdzielnia Lokatorsko – Własnościowa. Konsekwencją tego faktu

-        Puck – 10 budynków – 410 mieszkań

-        Władysławowo – 7 budynków – 250 mieszkań

-        Hel – 2 budynki – 168 mieszkań

Razem 19 budynków – 828 mieszkań.

W dniu 01.01.1973 r w trakcie realizacji były dwa budynki (Majkowskiego 6 i 8). W dniu 16.11.1973 r umową notarialną Spółdzielnia „Bałtyk” przekazała powstałej Spółdzielni w Pucku prawo wieczystego użytkowania gruntów związanych z przekazanymi budynkami mieszkalnymi oraz przygotowanymi do realizacji następnymi obiektami. W związku z reorganizacją z dniem 1.06.1975 r administracji rządowej (likwidacja powiatów) w dniu 23.10.1975 r zmianie uległa nazwa Spółdzielni, która przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku, które to nazewnictwo w dalszym ciągu jest aktualne. W oparciu o decyzje wojewódzkich organów administracji cywilnej i wojskowej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pucku uzyskała możliwość wykupienia od Marynarki Wojennej w Helu jednej klatki schodowej (22 mieszkania) w budynku Leśna 6A. Z dniem 23.01.1978 r Spółdzielnia przejęła te mieszkania do swojego zasobu. W związku z inicjatywą spółdzielców na terenie miasta Władysławowa przy poparciu władz tego miasta, Walne Zgromadzenie Spółdzielni w Pucku w dniu 5.10.1990 r podjęła decyzję o przekazaniu spółdzielczych zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Władysławowa na rzecz nowo powstałej tam Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zakończeniu prac organizacyjno – prawnych oraz podjęciu działań inwestycyjnych zasoby mieszkaniowe Spółdzielni w Pucku powiększyły się od chwili powstania do chwili obecnej o 11 budynków ( w tym 1 rozpoczętego przez Spółdzielnię „Bałtyk”). Ostatnim obiektem zrealizowanym w ramach własnych inwestycji był budynek Sędzickiego 1, przekazany do eksploatacji 26.03.1990 r.

Od tego okresu nie były realizowane inwestycje o charakterze budownictwa mieszkaniowego.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku zarządza 21 budynkami ( w tym trzema w Helu), w których zlokalizowanych jest 955 mieszkań (w tym Hel 195). W roku 2000 nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustanowiła formę odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Przygotowując realizację w/w Ustawy Spółdzielnia wykupiła od samorządów w Pucku i Helu prawo wieczystego użytkowania gruntów. Fakt wykupu gruntów stworzył korzystne warunki do podejmowania przez członków Spółdzielni decyzji o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnych. Wg stanu na dzień 31.12.2013 r ustanowiono odrębną własność dla 564 mieszkań (62,2% ogólnej ilości zasobu mieszkaniowego). W roku 2008 r   Spółdzielnia sprzedała w drodze przetargu 2 działki budowlane uzyskując tą drogą znaczące środki finansowe w całości przeznaczone na remonty zasobów mieszkaniowych. Budynki mieszkaniowe starzeją się i wymagają stałych nakładów zarówno remontowych jak i modernizacyjnych. W okresie kiedy budowane były budynki (w większości są to obiekty ponad 40 letnie) obowiązujące wówczas normy projektowe i budowlane minimalizowały wymogi techniczne m.in. w odniesieniu do wymogów cieplnych, Spółdzielnia dążyła do podniesienia standardu warunków mieszkaniowych, zrealizowała wieloletni program modernizacyjno – remontowy. Poczynając od lat 90-tych realizowany był program termomodernizacji w ramach którego zrealizowano takie przedsięwzięcia jak:

-        docieplenie szczytów budynków styroblokiem,

-        wymiana okien w którym to przedsięwzięciu finansowo uczestniczyli mieszkańcy,

-        docieplenie wszystkich dachów budynków mieszkalnych,

-        docieplenie pełne wszystkich budynków mieszkalnych.

Wieloletni program termoizolacji w całości został zrealizowany. Istotnym momentem w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych w Helu była likwidacja przez Urząd Miasta w Helu kotłowni lokalnej przy budynku Leśna 12. Spółdzielnia w trybie pilnym zmuszona była wybudować nową, własną kotłownię osiedlową opalaną olejem. Kotłownia działa od 1999 r. Równolegle z prowadzonymi pracami modernizacyjno – remontowymi w zasobach mieszkaniowych, prowadzone były prace związane z ich otoczeniem. W ramach tych działań:

-        wykonane zostały utwardzone kostką brukową wszystkie dojścia do budynków,

-        zasadzona została zieleń,

-        urządzono punkt rekreacyjny tj. ławki, place zabaw dla dzieci,

-        wykonano parking w Helu,

-        urządzono parking w zespole budynków AWP – Sędzickiego oraz Majkowskiego w Pucku.

Znaczącym przedsięwzięciem jest działanie realizowane obecnie od 2013 r w ramach którego:

-        w roku 2013 dokonano wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków (klatki schodowe oraz piwnice). Dotyczyło to wszystkich budynków Spółdzielni.

-        poczynając od 2014 r realizowane jest zadanie: „modernizacji klatek schodowych” polegające na wyłożeniu schodów i ścian płytkami ceramicznymi, co zapewni podniesienie estetyki i bieżącej czystości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Pucku jest jednostką organizacyjna średniej wielkości.

Przez wszystkie lata jej funkcjonowania bieżące działania ukierunkowane są na:

-        racjonalizację bieżących kosztów, co pozwala na minimalizację opłat eksploatacyjnych i remontowych,

-        prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych oraz prowadzonych operacji finansowych czego efektem jest osiągany corocznie zysk, przeznaczany na fundusz remontowy,

-        tworzenie dobrej atmosfery w miejscu zamieszkania co jest fundamentem idei spółdzielczej wspólnoty jej członków.

 

Autor: Jerzy DOSZ

 

Bieżące ważne informacje dla Mieszkańców:

 

 

PRZEGLĄDY WENTYLACJI

     Informujemy, iż w dniach od 22 sierpnia do 30 sierpnia w zasobach Spółdzieli odbywać się będą wynikające z przepisów prawa, obowiązkowe przeglądy przewodów wentylacyjnych oraz instalcji kuchni gazowych. Prosimy o udostępnienie lokali pracownikowm. Szczegółowy haromnogram przeglądów - pobierz

 

 

ZAWIADOMIENIE WS. ZMIANY CENY WODY

     Informujemy, że na wniosek Puckiej Gospodarki Komunalnej w Pucku z dniem 8 sierpnia 2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie podniosły cenę 1m3 zimnej wody z dotychczasowej 15,66 zł/m3 na 16,99 zł/m3Nowe zaliczki na poczet zużycia zimnej wody zostaną ustalone dla Państwa od 1 października 2022 r.

 

INFORMACJA NA TEMAT CENRALNEGO OGRZEWANIA

Uprzejmie informujemy, że Pucka Gospodarka Komunalna z dniem 28 lipca 2022 r. wprowadza do stosowania nowe cenniki opłat za energię cieplną. Nowa taryfa jest wyższa od aktualnie obowiązującej o około 80%. Dzięki działaniom Zarządu Spółdzielni powodującym zmniejszenie mocy zamówionej na poszczególnych budynkach w miesiącach sierpniu i wrześniu nie ulegają zmianie opłaty z tytułu ciepła.

Zaliczki na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz opłata stała zostaną przeliczone, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od miesiąca października.

Nowe cenniki dostępne są na stronie internetowej Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: www.pgkpuck.pl oraz na stronie Spółdzielni w zakładce Czynsze i Opłaty: www.smpuck.pl.

 

  Informacja o wznowieniu prac remontowych elewacji bloków

Od marca, firma Device wznawia prace remontowe elewacji na blokach przy ulicach Przebendowskiego, Derdowskiego, Wojska Polskiego i Sędzickiego.

Szczegółowy harmonogram prac (aktaualizacja z dnia 27 lipca 2022 r.): pobierz

 

Informacja o zmianie stawek za gospodarkę odpadami komunalnymi w Helu

Na podstawie Uchwały NR XXXI/249/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia nowej stawki tej opłaty, zmianie ulega wysokość opłaty za utylizację odpadów z 28 zł na 34 zł od osoby. 

Szczegółowe informacje w treści Uchwały Rady Miasta Helu: pobierz

 

Informacja o zmianie stawek za gospodarkę odpadami komunalnymi w Pucku

Na podstawie Uchwały NR XLVI/7/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck, od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulega wysokość opłaty za utylizację odpadów z 30 zł na 36 zł od osoby. 

Szczegółowe informacje w treści Uchwały Rady Miasta Pucka: pobierz

 


 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pucku informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy w budynku przy ul. Przebendowskiego 23A.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu proszone są o złożenie w siedzibie Zarządu (ul. Majkowskiego 2), pisemnych ofert najmu z podaniem proponowanej miesięcznej stawki czynszu netto i rodzajem prowadzonej działalności.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(58) 774-34-10  lub  509 388 219


 

 1. Informacja o remontach bloków w latach 2021-2022

2. Podwyżka za wodę i kanalizację 1 IV 2021 w Helu