zgłoś awarie lub usterkę


ZARZĄD i RADA NADZORCZA

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Prezes Zarządu Adam Zażembłowski
Z-ca Prezes Zarządu Janusz Czerepuk
Z-ca Prezes Zarządu Zdzisław Kamiński

Regulamin Zarządu: pobierz

 

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI - KADENCJA 2022-2025
Przewodniczący Mieczysław Łukowski
Z-ca Przewodniczącego Piotr Formella
Sekretarz Urszula Knitter
Członek Rady Maciej Wesołowski
Członek Rady Wioletta Koniecka
Członek Rady Halina Wojtaszek
Członek Rady Benedykta Dumania

Kontakt z Radą Nadzorczą możliwy pod adresem e-mail: biuro@smpuck.pl lub składając pismo do sekretariatu Spółdzielni.
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni: pobierz

 


SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI - KADENCJA 2019-2022
Przewodniczący Tadeusz Joachimiak
Z-ca Przewodniczącego Halina Wojtaszek
Sekretarz Longina Struck
Członek Rady Benedykta Dumania
Członek Rady Ewa Markut
Członek Rady Danuta Polec
Członek Rady (do 01.2021) Jerzy Tkaczyk
Członek Rady (od 06.2021) Piotr Formella

 

Copyright: SM PUCK Projekt i realizacja: PodisPromotion
>