zgłoś awarie lub usterkę


REGULAMINY

1) Regulamin porządku domowego: pobierz

 

2) Regulamin zaznajamiania się członków SM w Pucku z dokumentami: pobierz

 

3) Regulamin przyjęć w poczet członków w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku: pobierz

 

4) Regulamin ustalania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczący lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Spółdzielni: pobierz
Aneks nr 1/2020 do Regulaminu: pobierz

 

5) Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni:  pobierz

 

6) Regulamin rozliczania zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku:  pobierz

 

7) Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku: pobierz

 

8) Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku: pobierz

 

9) Regulamin na roboty remontowe i budowlane organizowane przez Spółdzielnię: pobierz

 

10) Regulamin przydziału i korzystania z płatnych miejsc postojowych w Helu: pobierz

 

11) Regulamin windykacji należności: pobierz

 

12) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni: pobierz

 

13) Regulamin organizacyjny Spółdzielni wraz z załącznikami: pobierz

Copyright: SM PUCK Projekt i realizacja: PodisPromotion
>