zgłoś awarie lub usterkę


UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

Uchwała nr 12/2024

w sprawie: wprowadzenia dodatkowej opłaty - ,,PodzieIniki c.o." przeznaczonej na pokrycie kosztów rozliczenia zużytej energii cieplnej po sezonie grzewczym oraz na zakup nowych podzielników kosztów ogzewania

treśc uchwały: pobierz

Uchwała nr 11/2024

w sprawie: ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2023 r, należały do osób będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 10/2024

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2023 r. należały do osób, które nie były członkami Spółdzielni.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 9/2024

w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy, obciążającego koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obowiązującego od 1 października 2024 roku.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 8/2024

w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

treść uchwały: pobierz

załącznik nr 1 do uchwały: pobierz

Uchwała nr 7/2024

w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w HeIu

 

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 6/2024

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków Spółdzielni

 

treść uchwały: pobierz

załącznik nr 1 (Regulamin): pobierz

Uchwała nr 5/2024

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2024 dla 18 nieruchomości w Pucku i 3 w Helu

pobierz

Uchwała nr 4/2024

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2024 rok

treść uchwały: pobierz

załącznik nr. 1 - Plan Gospodarczy na 2024 rok

załącznik: pobierz

Uchwała nr 3/2024

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane

 

treść uchwały: pobierz

treść załącznika nr 1 (Regulamin): pobierz

Uchwała nr 2/2024

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu tworzenia planu gospodarczego

 

treść uchwały: pobierz

treść załącznika do uchwaly nr 1 (Regulamin): pobierz

załączniki do regulaminu: Nr 1 pobierz i Nr 2 pobierz

Uchwała nr 1/2024

w sprawie: zatwierdzenia Planu Remontowego na 2024 rok

 

treść uchwały: pobierz

treść załącznika nr 1 (Plan funduszu remontowego): pobierz

Uchwała nr 17/2023

w sprawie: zmiany wysokości miesięcznej stawki eksploatacji podstawowej

 

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 16/2023

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego planu gospodarczego na rok 2024

 

treść uchwały: pobierz

załącznik nr 1 - wstępny plan gospodarczy : pobierz

Uchwała nr 15/2023

w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na rok 2024

 

treść uchwały: pobierz

załącznik nr 1 kalkulacja stawek najmu: pobierz

Uchwała nr 14/2023

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2016 z dnia 26.10.2016 r. - wieloletni Plan Remontowy

 

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 13/2023

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego planu remontowego na rok 2024

treść uchwały: pobierz

 

załącznik nr 1 wstępny plan remontowy: pobierz

Uchwała nr 11/2023

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Zakładowego Systemu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku

 

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 10/2023

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego

Treść regulaminu wraz załącznikami w dziale Regulaminy


treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 9/2023

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2022 r. należały do osób, które były członkami Spółdzielni.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 8/2023

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2022 r. należały do osób, które nie były członkami Spółdzielni.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 7/2023

w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy, obciążającego koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obowiązującego od 1 października 2023 roku.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 6/2023

w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

treść uchwały: pobierz

załącznik nr 1 do uchwały: pobierz

Uchwała nr 5/2023

w sprawie zmiany wysokości miesięcznej stawki za konserwację urządzeń do przesyłu sygnału bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej

pobierz

Uchwała nr 4/2023

w sprawie ustalenia stawki najmu świetlicy Spółdzielni

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 3/2023

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2023 dla 18 nieruchomości w Pucku i 3 w Helu

pobierz

Uchwała nr 2/2023

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2023 rok

treść uchwały: pobierz

załącznik nr. 1 - Plan Gospodarczy na 2023 rok

załącznik: pobierz

Uchwała nr 1/2023

w sprawie zatwierdzenia Planu Remontowego na 2023 rok

Treść uchwały: pobierz

Załącznik nr 1 - Plan Funduszu Remontowego na 2023 rok: pobierz

Uchwała nr 25/2022

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego Spółdzielni

treść uchwały: pobierz

 

załącznik nr 1 Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego:

pobierz

Uchwała nr 24/2022

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania centralnego ogrzewania Spółdzielni

treść uchwały: pobierz

 

załącznik nr 1 Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania:

pobierz

Uchwała nr 23/2022

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków Spółdzielni

treść uchwały: pobierz

 

załącznik nr 1 Regulamin rozliczania zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków:

pobierz

Uchwała nr 22/2022

w sprawie zmiany wysokości miesięcznej stawki eksploatacji podstawowej

treśc uchwały: pobierz

Uchwała nr 21/2022

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego planu gospodarczego na rok 2023

treść uchwały: pobierz

 

załącznik nr 1 wstępny plan gospodarczy:

pobierz

Uchwała nr 20/2022

w sprawie zatwierdznia nowych miesięcznych stawek najmu lokali użytkowych.

treśc uchwały:  pobierz

Uchwała nr 19/2022

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na rok 2023.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 18/2022

w sprawie zmiany uchwały nr 10/2016 - Wieloletni plan remontowy.

treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 - Wieloletni plan remontów Spółdzielni na lata 2017-2024:  pobierz

Uchwała nr 17/2022

w sprawie zatwierdznia wstępnego planu remontowego na rok 2023.

treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 - Wstępny plan remontowy na rok 2023:  pobierz

Uchwała nr 12/2022

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do planu remontów na rok 2022.

treść uchwały:  pobierz

Aneks nr 1 do planu funduszu remontowego na 2022 r.:  pobierz

Uchwała nr 10/2022

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

treść uchwały: pobierz

Uchwała nr 9/2022

w sprawie zmiany stawki opłaty na fundusz wymiany wodomierzy.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 8/2022

w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy wymiany wodomierzy.

treść uchwał:  pobierz

Uchwała nr 7/2022

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2021 r. byli członkami Spółdzielni.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 6/2022

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2021 r. nie byli członkami Spółdzielni.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 5/2022

w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 4/2022

ustalenia opłaty za miejsce postojowe w Helu.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 3/2022

w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego na rok 2022
treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały - Plan Gospodarczy:  pobierz

Uchwała nr 2/2022

w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego dla 18 budynków w Pucku i 3 w Helu na rok 2022.
treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 1/2022

w sprawie zatwierdzenia Planu Remontowego na rok 2022.
treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały - Plan Remontowy na 2022 rok:  pobierz

Uchwała nr 13/2021

w sprawie wstępnego planu gospodarczego na rok 2022
treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały - Wstępny Plan Gospodarczy na 2022 r.:  pobierz

Uchwała nr 12/2021

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do planu remontów na rok 2021.
treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 10/2021

w sprawie zatwierdzenia Wstępnego Planu Remontowego rok 2022 r.
treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 9/2021

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do planu remontów na rok 2021
treść uchwał:  pobierz

Załącznik nr 1 - Aneks nr 1 do Uchwały:  pobierz

Uchwała nr 8/2021

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2020 r. należały do osób, które były członkami Spółdzielni.

treśc uchwały:  pobierz

Uchwała nr 7/2021

w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy dla mieszkań, które na dzień 31.12.2020 r. należały do osób, które nie były członkami Spółdzielni.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 6/2021

w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy, obciążającego koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, obowiązującego od 1 października 2021 roku.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 5/2021

w sprawie określenia szczegółowych zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 - Rozliczenie nadwyżki bilansowej za 2020 r.:  pobierz

Uchwała nr 4/2021

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2021 dla 18 nieruchomości w Pucku i 3 w Helu.
treść uchwał:  pobierz

Uchwała nr 3/2021

w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2021.
treść uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 - Plan funduszu gospodarczego na rok 2021:  pobierz

Uchwała nr 2/2021

w sprawie zatwierdzenia Planu remontowego na rok 2021.
treśc uchwały:  pobierz

Załącznik nr 1 - Plan funduszu remontowego na rok 2021:  pobierz

Uchwała nr 2/2019

w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty z tytułu zakupu i montażu elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz zaworów termostatycznych wraz z głowicami.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 11/2017

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej stawki z tytyłu konserwacji domofonów i monitoringu.

Treśc uchwały:  pobierz

Aneks nr 1 do uchwały z dnia 19.06.2024: pobierz

Uchwała nr 38/2013

ustalenie wysokości miesięcznej stawki za konserwację urządzeń do przesyłusygnału bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej.

treść uchwały:  pobierz

Uchwała nr 27/2013

w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za wywóz nieczystości stałych w Pucku i Helu
treść uchwały:  pobierzCopyright: SM PUCK Projekt i realizacja: PodisPromotion
>